Om mig

Jag ser mig själv som en själslig upptäcksresande och det min själ brinner för är att hjälpa människor att hitta in i sig själva, att leva mer sant, öppet och själsligt. Om du tror på Gud eller inte spelar ingen roll, inte heller vilken religiös livsåskådning du vill bekänna dig till. Min övertygelse är att vi alla har en gudomlig dimension som är i kontakt med något större, vad vi nu än vill kalla det. När vi lever mer i relation till detta, oss själva och varandra mår vi bättre, helt enkelt för att det är naturligt för oss. 

 

Jag tror på ett samhälle som låter själen få mer utrymme, där vi alla kommer till vår rätt och fungerar som den kugge vi är i livets sammanhang. För att nå dit måste vi tillsammans skapa möjligheter för det, fortsätta utforska och upptäcka oss själva och hjälpas åt att leva mer sant och själsligt närvarande.  

 

Jag är prästvigd i Svenska kyrkan och har en magisterexamen i religionsvetenskap med tyngd på religionspsykologi. Jag har under mina år som präst arbetat med samtal, enskilt och i grupp på olika sätt, jag arbetar nu som fängelsepräst. Jag har arbetat med retreatverksamhet och pilgrimsvandringar och själv vandrat Caminon till Santiago de Compostela i Spanien fyra gånger. Jag ser livet som en inre och en yttre vandring där vi agerar medvandrare till varandra längs vägen, för en kortare eller en längre tid. Kanske kan jag få vara din medvandrare och själsliga lykta en bit på vägen.

189762110_10159163864505813_3882655922530544463_n.jpg

Skicka mig ett meddelande om du har frågor om min verksamhet, om du är intresserad av att boka in enskild vägledning, delta i en grupp, är intresserad av att följa med på en själavandring eller om du vill att jag ska komma och berätta mer om själen och hur man kan låta den ta mer plats. 

Tack! Meddelande skickat.