top of page

Om mig

Jag ser mig själv som en själslig upptäcksresande och det min själ brinner för är att hjälpa människor att upptäcka mer av sig själva, att leva mer sant, öppet och själsligt. Om du tror på Gud eller inte spelar ingen roll, inte heller vilken religiös livsåskådning du vill bekänna dig till. Min övertygelse är att vi alla har en gudomlig dimension som är i kontakt med något större, vad vi nu än vill kalla det. När vi lever mer i relation till detta, oss själva och varandra mår vi bättre, helt enkelt för att det är naturligt för oss. 

Det gudomliga för mig är så mycket större än våra mänskliga konstruktioner och jag utforskar min relation till dess olika aspekter. Jesus och Kristus, Anden, Fadern och Modern. För att vi människor ska komma i balans med det levande tror jag vi behöver återuppväcka relationen till Modern! Det gudomliga i det jordiska, kraften vi får från Moder Jord, men också vårt ansvar för att ta hand om henne. All kunskap som finns i våra kroppar och hur vår kropp hänger ihop med naturen och dess cykler! Det gudomligt feminina har i många kulturer tappats bort, och jag tror det är livsviktigt för oss att införliva HENNE i våra kulturer igen. 

 

Jag tror på ett samhälle som låter själen och kroppen få mer utrymme, där vi alla kommer till vår rätt som människor och fungerar som den kugge vi är i livets sammanhang. För att nå dit måste vi tillsammans skapa möjligheter för det, fortsätta utforska och upptäcka oss själva och hjälpas åt att leva mer sant och själsligt närvarande.  

IMG_1057.jpeg

Kompetenser och erfarenheter

Jag är prästvigd i Svenska kyrkan och har en magisterexamen i religionsvetenskap med tyngd på religionspsykologi. Jag har under mina år som präst arbetat med samtal, enskilt och i grupp på olika sätt, i flera år som fängelsepräst, både med män och kvinnor. Jag har gått Svenska kyrkans behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning, gått en coachingkurs - Bcoach och vidareutbildat mig inom process-orienterad facilitation vid Santa Fe Institute for Shame-based Studies. 

   Jag har arbetat med retreatverksamhet och pilgrimsvandringar och själv vandrat Caminon till Santiago de Compostela i Spanien fyra gånger. Jag ser livet som en inre och en yttre vandring där vi agerar medvandrare till varandra längs vägen, för en kortare eller en längre tid. Kanske kan jag få vara din medvandrare och själsliga lykta en bit på vägen.

Kurser och konferenser jag deltagit i de senaste åren

  • 10 Month Certification training in Process-oriented Facilitation - David Bedrick, Santa Fe Institute for Shame-based Studies - 2022-2023

  • Feel the fear and share it anyway (konferens) - Embodiment unlimited - 2022

  • Personality Disorders & Abuse in Spiritual Communities (Konferens) - Freya Vajra mfl - 2022

  • Holy Fire, an Immersion in Deep Feminine Mystery (kurs 6 veckor) - Maya Luna, Deep Feminine Mystery School - 2022​

  • Sacred Rage: A Reclamation for Women (kurs 4 veckor) - Maya Luna, Deep Feminine Mystery School - Oktober 2021

  • Trauma is your Superpower (kurs) - Mark Walsh mfl, Embodiment Unlimited - 2021-2022​

  • Moving Beyond Trauma (kurs) - Ilan Stefani, Embodiment Unlimited - 2021-2022

  • Trauma’s Everyday Impact (konferens) - Mark Walsh mfl, Embodiment Unlimited - 2021

  • Bcoach (kurs 4 månader) Connection and Transformational Coaching - Sofia Singemo - 2021-2022

  • Bold Color Bootcamp - Charla Maarschalk, Bold School - 2021-2022

bottom of page