top of page

Själslig coachning

Jag vill möta dig själ till själ. Vad innebär det då? Att det inte bara är våra intellekt som möts, inte bara våra kroppar som sitter mitt emot varandra, vår kontakt går djupare än så. Mellan våra själar sker en kommunikation som går bortom orden. I dig finns så mycket kunskap och min uppgift är att hjälpa dig att finna den.

    Tillsammans söker vi oss närmare din sanning. Tillsammans ger vi oss ut på en upptäcksfärd för att nyfiket upptäcka mer av dig och vilka frön som göms i dig. Jag utgår ifrån att du inte har några problem utan att det enbart finns kunskap att inhämta i det du kanske upplever som problem, smärtor och låsningar. Förutsättningslöst och utan att döma tittar vi på det som är och kanske kan de små fröna få börja blomma ut i ditt liv. 

IMG_6082.jpeg
​Hur det går till
  • En session tar en timme.

  • Vi möts en första gång och bestämmer sen om vi vill lägga upp en serie möten.

  • Vi ses i ett fysiskt möte eller via zoom. 

  • Det är du som bestämmer vad vi pratar om.

  • Det du säger stannar mellan oss, jag har tystnadsplikt. 

  • En session kostar 850 kr + moms, ett paket med 3 sessioner kostar 2222 kr + moms.

Skicka mig ett meddelande om du har frågor om min verksamhet eller om du vill boka in en session.

Tack! Meddelande skickat.

bottom of page